Students Typing at Their Computer

FUNDACJA PROMOCJI NAUKI I KREATYWNOŚCI

 

AKTUALNOŚCI

Najnowsze informacje

download.png
School Application
f1.webp

STUDY TOURS TO POLAND 2020

W roku 2020 wizyty studyjne w ramach programu Study Tours to Poland w związku z pandemią odbyły się online. Uczestnicy "odwiedzili" Nowy Sącz oglądając film o naszym mieście i naszej fundacji, przygotowany specjalnie na tą okazję.

FUNDUSZ POMOCOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2020

Fundacja Promocji nauki i Kreatywności uzyskała dofinansowanie w ramach "Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja
dla Demokracji.

MISTRZ ROBOTYKI 2020

Zdalne nauczanie spowodowane pandemią uniemożliwiło organizację projektu tak jak dotychczas, czyli w szkołach podstawowych. W związku z tym po raz pierwszy zorganizowaliśmy warsztaty z robotyki i energii odnawialnych w szkole ponadpodstawowej, a mianowicie w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

 

„Wierzę w racjonalną, ale nie magiczną, moc edukacji“.

Maria Edgeworth

 

NASZE PROJEKTY

STUDY TOURS TO POLAND

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności od 2017 roku, w ramach programu Study Tours to Poland, organizuje wizyty studyjne dla studentów z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Do tej pory odbyło się łącznie sześć wizyt, w których wzięło udział 82 uczestników. Celem tego projektu jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji, a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

MISTRZ ROBOTYKI

Projekt „Mistrz robotyki” jest współfinansowany ze środków Miasta Nowego Sącza. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję poznać podstawy robotyki w powiązaniu z naukami matematyczno-przyrodniczymi, rodzaje alternatywnych źródeł energii oraz ich zalet i możliwości wykorzystania. Uczniowie poznają ogólne zasady projektowania, budowania i programowania manipulatorów oraz robotów. Poznają budowę jednostki centralnej robota EV3, sensorów i elementów wykonawczych. Tworzą i uruchamiają  proste algorytmy odpowiedzialne za kontrolowany ruch robota np. ruch po wskazanym torze.

 
Obecnie brak nadchodzących wydarzeń
 

KONTAKT

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności
ul. Jamnicka 131g
33-300 Nowy Sącz

(+48) 604 975 521

Dziękujemy za przesłanie!