NAJNOWSZE INFORMACJE

STUDY TOURS TO POLAND 2020

1 marca 2021 r.

W roku 2020 wizyty studyjne w ramach programu Study Tours to Poland w związku z pandemią odbyły się online. Uczestnicy "odwiedzili" Nowy Sącz oglądając film o naszym mieście i naszej fundacji, przygotowany specjalnie na tą okazję.
Studenci z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy uczestniczyli w wideokonferencjach, które odbywały się średnio co dwa tygodnie. Na spotkaniach zostały przedstawione założenia programu, organizatorzy przedstawiali miasta goszczące studentów, a oni z kolei przedstawiali prezentacje o krajach z których pochodzą.

FUNDUSZ POMOCOWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2020

2 stycznia 2021 r.

Fundacja Promocji nauki i Kreatywności uzyskała dofinansowanie w ramach "Funduszu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

W ramach pomocy instytucjonalnej zakupiliśmy i zmodernizowaliśmy sprzęt komputerowy, utworzyliśmy  nową stronę internetową oraz uczestniczyliśmy w szkoleniach  pracowników pod kątem umiejętności z zakresu nowych
technologii, działań promocyjno- komunikacyjnych prowadzonych online, obsługi księgowej dla organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania funduszy na działalność organizacji.

MISTRZ ROBOTYKI 2020

15 grudnia 2020 r.

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności w grudniu 2020 po raz szósty przeprowadziła projekt „Mistrz robotyki”, współfinansowany ze środków Miasta Nowego Sącza.
Zdalne nauczanie spowodowane pandemią uniemożliwiło organizację projektu tak jak dotychczas, czyli w szkołach podstawowych. W związku z tym po raz pierwszy zorganizowaliśmy warsztaty z robotyki i energii odnawialnych w szkole ponadpodstawowej, a mianowicie w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.
Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać podstawy robotyki w powiązaniu z naukami matematyczno-przyrodniczymi, rodzaje alternatywnych źródeł energii oraz ich zalet i możliwości wykorzystania. Uczniowie poznali ogólne zasady projektowania, budowania i programowania manipulatorów oraz robotów. Poznali budowę jednostki centralnej robota EV3, sensorów i elementów wykonawczych. Utworzyli i uruchomili proste algorytmy odpowiedzialne za kontrolowany ruch robota np. ruch po wskazanym torze.