Szukaj
  • Piotr Grześków

Active Communities or Europe

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności przystąpiła do nowego, międzynarodowego projektu pod nazwą „Aktywne społeczności dla Europy”. Głównym celem projektu jest wspieranie aktywnego uczestnictwa obywateli Unii Europejskiej w życiu demokratycznym poprzez wykorzystanie „teatru uciśnionych”, publiczne dyskusje, promocję w mediach, aktywizowanie przedszkoli i wiele innych działań.

Pierwszym działaniem w ramach projektu były warsztaty dla młodzieżowych liderów grup teatralnych, wprowadzające w metodę „teatru uciśnionych”, które odbyły się w Londynie 11-17 maja 2014. Następnie liderzy przygotowali ze swoimi grupami przedstawienia i wzięli udział w konkursie, w którym główną nagrodą była wizyta studyjna w Brukseli. W ramach projektu odbyły się również warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, drugie warsztaty „teatru uciśnionych” w Bułgarii, publiczne debaty lokalne oraz akcje promujące aktywność obywatelską, Rezultatem projektu były również 2 podręczniki dla nauczycieli prezentujące techniki i metody wprowadzania dzieci i młodzież w tematykę Unii Europejskiej.1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie