Szukaj
  • Piotr Grześków

Robotyka InspirujeCelem projektu jest wsparcie wychowawczo – pedagogiczne uczniów z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych łączących w sobie naukę i zabawę z zakresu przedmiotów przyrodniczych z akcentem artystyczno-literackim dając tym sposobem możliwość ujawniania różnorodnych talentów.

Przeprowadziliśmy w sądeckich szkołach podstawowych oraz gimnazjach cykl warsztatów o innowacyjnej formule, na których uczestnicy zgłębili wiedzę matematyczno-przyrodniczą, dowiedzieli się o możliwych praktycznych jej zastosowaniach oraz poznali teoretyczne i praktyczne podstawy programowania. Między innymi samodzielnie zaprojektowali doświadczenia obrazujące korzyści płynące z energii odnawialnej. Zajęcia prowadziło dwoje nauczycieli – nauczyciel robotyki i nauczyciel przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystane zostały nowoczesne metody dydaktyczne jak np. „odwrócona lekcja” i elementy e-learningu. Stawiane przed młodzieżą zadania wymagały od nich zastosowania narzędzi matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia miały na celu powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zademonstrowanie młodym ludziom najnowsze zdobycze techniki, umożliwią wypróbowanie swoich sił w praktycznym wykorzystaniu technologii i rozbudzenie aspiracji naukowych na podbudowie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursie z nagrodami polegającym na rozwiązaniu testu z wybranych zagadnień matematyczno-przyrodniczych oraz zbudowaniu i zaprogramowaniu robota. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy.

Zorganizowaliśmy konkursy literackie oraz plastyczno-techniczne, których motywem przewodnim były roboty i ich zastosowanie obecnie i w przyszłości. Ten punkt daje szansę uczniom, którzy nie są silnie związani z automatyką i robotyką, ale chcą uczestniczyć w projekcie i będąc uzdolnieni manualnie, artystycznie czy literacko mogli ujawnić swoje talenty poprzez swoje prace, nabierając równocześnie doświadczenia występów przed szerszą publicznością.

W szkołach i na stronach internetowych szkół uczestników projektu zostały utworzone "Kąciki naukowe" przedstawiające rezultaty pracy uczniów na warsztatach, prace plastyczne i wyniki konkursów.

Opracowaliśmy i opublikowaliśmy na otwartej licencji Creative Commons program zajęć teoretyczno-warsztatowych „Robotyka inspiruje – wykorzystanie robotyki do nauczania treści matematyczno-przyrodniczych”, co pozwoli wielu spośród nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego swoim podopiecznym i będzie inspiracją do prowadzenia aktywnych form edukacyjnych.

Projekt zakończyliśmy finałem konkursu programowania robotów połączonym z galą rozdania nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursach programowania, literackim i plastycznym.0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie