Szukaj
  • Piotr Grześków

Study Tours to Poland

Aktualizacja: maj 29


Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności od 2017 roku, w ramach programu Study Tours to Poland, organizuje wizyty studyjne dla studentów z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Do tej pory odbyło się łącznie sześć wizyt, w których wzięło udział 82 uczestników. Celem tego projektu jest pokazanie różnych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji, a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

Wizyta Study Tours to Poland 5-15 października 2019 roku


5-15 października 2019 r . miała miejsce wizyta studyjna w ramach programu Study Tours to Poland organizowana przez Fundację Promocji Nauki i Kreatywności w Nowym Sączu. 15 studentów z Rosji, Mołdowy, Białorusi i Ukrainy miało okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkolnictwa, organizacji pozarządowych, administracji, samorządu, biznesu, placówek kultury, turystyki i mediów.

W pierwszy dzień uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, zapoznali się z celami programu STP. Wspólnie z wolontariuszami spędzili popołudnie zwiedzając Nowy Sącz i sądecki skansen. W drugi dzień zapoznali się z systemem oświaty w Polsce, spotkali się ze studentami Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i wzięli udział w dyskusji na temat znaczenia UE dla Polski. W Zespole Szkół Samochodowych spotkali się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta, z którymi dyskutowali na temat partycypacji młodzieży w decydowaniu o losach lokalnej wspólnoty. Na zakończenie studenci wzięli udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Wojciecha Molendowicza - dziennikarza i właściciela lokalnej gazety DTS i portalu dts24.pl

Dzień poświęcony administracji rozpoczął się od spotkania z radnym miejskim Grzegorzem Fecko, następnie studenci w sali obrad Rady Miasta na spotkaniu z Wiceprezydent Magdaleną Majką i Sekretarzem Piotrem Lachowiczem zapoznali się z systemem politycznym i administracyjnym w Polsce. Studenci odwiedzili również świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i polskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz. Kolejny dzień poświęcony gospodarce zaczął się od spotkania z Tomaszem Bastą, ekspertem biura Fundusze Europejskie dla Małopolski. Następnie grupa została przyjęta w jednej z największych firm regionu – producenta okien dachowych FAKRO oraz w pięciogwiazdkowym hotelu Heron należącym do właściciela firmy Wiśniowski. Dzień zakończył się zajęciami z robotyki, podczas których każdy student mógł zbudować i zaprogramować swojego robota.

W następnym dniu odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA i spotkali się z prezes Bożeną Fryc, odwiedzili Biuro Organizacji Pozarządowych i poznali zasady funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce oraz cele, realizowane projekty i sposoby pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności. Następnie spotkali się z seniorami z Sądeckiego Klubu Seniora i odwiedzili Fundację Nomina Rosae, realizującą projekt „Sądecki Sztetl”, poświęcony holokaustowi sądeckich Żydów. Po południu uczestniczyli w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i niewerbalnej oraz wzięli udział w zwiedzaniu starówki z historykiem, który naświetlił najnowsze dzieje Polski i ich wpływ na miejsce w Europie. Dzień zakończyli wizytą w regionalnej chacie lachowskiej spotykając się z członkami zespołu Podegrodzianie , wzięli udział w warsztatach tańca ludowego i degustowali regionalne przysmaki.

Dzień poświęcony kulturze rozpoczął się od spotkania z p.o. Dyrektor Centrum Kultury Sokół, Lilianą Olech, która przedstawiła historię Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz współczesne zadania centrum kultury, sposób organizacji i finansowania działań. Następnie uczestniczyli w kameralnym seansie filmu p.t. „Najlepszy” i w dyskusji o filmie z udziałem filmoznawcy Filipa Nowaka. Po południu wzięli udział w warsztatach sztuki użytkowej i wzornictwa przemysłowego, podczas których studenci korzystając z motywów ludowych i autorskich pomysłów własnoręcznie ozdobili płócienne torby oraz zwiedzili wystawę rzeźby współczesnej w Galerii Sokół. Następnie studenci odwiedzili Dom Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, które prowadzi Wspólnota Emaus.

Podczas weekendu studenci spotkali się z czołowym aktywistą łemkowskim Petro Murianką, zwiedzili Krynicę, cerkiew w Powroźniku na Szlaku Architektury Drewnianej, podziwiali widoki z Ogrodów Sensorycznych w Muszynie i z zamku w Rytrze, przekroczyli granicę polsko-słowacką w miejscowości Mniszek, . Ponadto zwiedzili Miasteczko Galicyjskie i spędzili popołudnie z wolontariuszami.

Bardzo ciekawe były wieczory narodowe, podczas których studenci mogli zaprezentować gospodarzom, wolontariuszom i sobie nawzajem, swój kraj, jego kulturę, historię, taniec i kuchnię. Wizyta zakończyła się całodniowym pobytem w Krakowie, gdzie oprócz zwiedzania starówki studenci mieli okazję wziąć udział w warsztatach z historii mówionej w Fundacji Dobra Wola. Cała wizyta, dzień po dniu została opisana przez studentów w ich ojczystych językach na Facebooku i na stronie Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności. Studenci nakręcili również film z wizyty.
Wizyta Study Tours to Poland 18-28 maja 2019 roku


18-28 maja 2019 r . miała miejsce wizyta studyjna w ramach programu Study Tours to Poland organizowana przez Fundację Promocji Nauki i Kreatywności w Nowym Sączu. 15 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy miało okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkolnictwa, organizacji pozarządowych, administracji, samorządu, biznesu, placówek kultury, turystyki i mediów.

W pierwszy dzień uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, zapoznali się z celami programu STP, poznali lepiej swoje role w grupie rozwiązując test Belbina, wzięli udział w zwiedzaniu starówki z historykiem, który naświetlił najnowsze dzieje Polski i ich wpływ na miejsce w Europie. Wspólnie z wolontariuszami zwiedzili Nowy Sącz i spędzili popołudnie. W drugi dzień spotkali się ze studentami Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, wzięli udział w dyskusji na temat znaczenia UE dla Polski. W Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu spotkali się ze studentami, wykładowcami i władzami uczelni, zapoznali się również z systemem oświaty w Polsce. Po południu spotkali się z seniorami z Sądeckiego Klubu Seniora. Na zakończenie studenci wzięli udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez Wojciecha Molendowicza - dziennikarza i właściciela lokalnej gazety DTS i portalu dts24.pl

Dzień poświęcony administracji rozpoczął się od spotkania z radnymi miejskimi, następnie studenci w sali obrad Rady Miasta spotkali się z wiceprezydent Magdaleną Majką i zapoznali się z systemem politycznym i administracyjnym w Polsce. Studenci odwiedzili również świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i polskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz. Następnie obserwowali sesję Rady Miasta. Kolejny dzień poświęcony gospodarce zaczął się od spotkania z ekspertem biura Fundusze Europejskie dla Małopolski. Następnie grupa została przyjęta w jednej z największych firm regionu – producenta okien dachowych FAKRO oraz w pięciogwiazdkowym hotelu Heron należącym do właściciela firmy Wiśniowski. Dzień zakończył się warsztatami z komunikacji interpersonalnej i niewerbalnej.

W następnym dniu odwiedzili Sursum Corda, organizację charytatywną zajmującą się wolontariatem, odwiedzili Biuro Organizacji Pozarządowych i poznali zasady funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce oraz cele, realizowane projekty i sposoby pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności. Po spotkaniu studenci podzielili się na 3 grupy i w ramach wolontariatu przeprowadzili zajęcia w liceum Jezuickiego Centrum Edukacji, w Świetlicy Integracyjnej i spotkali się z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Po południu odwiedzili Dom Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn, które prowadzi Wspólnota Emaus, a dzień zakończyli wizytą w regionalnej chacie lachowskiej spotykając się z członkami zespołu Podegrodzianie , wzięli udział w warsztatach tańca ludowego i degustowali regionalne przysmaki.

Dzień poświęcony kulturze rozpoczął się od warsztatów z cyklu „Love ludowe” w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, podczas których studenci korzystając z motywów ludowych własnoręcznie ozdobili płócienne torby i gliniane ptaszki. Następnie uczestniczyli w kameralnym seansie filmu p.t. „Najlepszy” i zwiedzili wystawę rzeźby współczesnej w Galerii Sokół . Po południu wzięli udział w zajęciach z robotyki, podczas których każdy student mógł zbudować i zaprogramować swojego robota, a wieczorem wzięli udział w wieczorze muzycznym w wykonaniu lokalnych muzyków.

Podczas weekendu studenci zwiedzili Pasiekę w Kamiannej, spotkali się z czołowym aktywistą łemkowskim Petro Murianką, zwiedzili Krynicę, cerkiew w Powroźniku na Szlaku Architektury Drewnianej, podziwiali widoki z Ogrodów Sensorycznych w Muszynie i przekroczyli granicę polsko-słowacką w miejscowości Mniszek. Ponadto zwiedzili Miasteczko Galicyjskie, wzięli udział w warsztatach garncarskich i spędzili popołudnie z wolontariuszami.

Bardzo ciekawą inicjatywą były wieczory narodowe, podczas których studenci mogli zaprezentować gospodarzom, wolontariuszom i sobie nawzajem, swój kraj, jego kulturę, historię, taniec i kuchnię. Wizyta zakończyła się całodniowym pobytem w Krakowie, gdzie oprócz zwiedzania starówki studenci mieli okazję wziąć udział w warsztatach z historii mówionej w Fundacji Dobra Wola. Cała wizyta, dzień po dniu została opisana przez studentów w ich ojczystych językach na Facebooku i na stronie Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności. Studenci nakręcili 17-minutowy film z wizyty oraz napisali artykuł z wrażeniami z pobytu.

Wizyta Study Tours to Poland 6-16 październik 2018


Relacja uczestniczki wizyty


STP to jeden z programów, które zrobiły na mnie największe wrażenie i o których będę bardzo długo pamiętać. Na początku chciałabym bardzo podziękować organizatorom: Prezesowi Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności Piotrowi Grześków, naszemu świetnemu tłumaczowi Piotrowi Tokarzowi, naszej drogiej Emilce Bernady i wszystkim pozostałym wolontariuszom.

Nawet używając wszystkich pięciu języków które słyszałam podczas projektu trudno mi będzie opisać wszystkie moje wrażenia z projektu Study Tours to Poland w Nowym Sączu. Z pozoru wszystko wydaje się standardowe : tematy związane z demokracją, organizacjami pozarządowymi, budżetem obywatelskim, spotkania z politykami, wizyty na uczelniach i wycieczki, przedsiębiorstwa i linie produkcyjne, muzea i galerie. Ale kolejny raz przekonałam się, że programy tworzą uczestniczący w nich ludzie, którzy spędzają razem czas. Dlatego napiszę o nas, młodych i autentycznych.

Rozmowy o sytuacji w naszych krajach do trzeciej w nocy, wywołujące gęsią skórkę i łzy, w których były zawarte nasze marzenia i ambicje ludzi śmiałych, absolutnie wolnych, podobnych do siebie, ale zarazem jakże różnych milllenialsów. Jesteśmy młodzi, ale tak dużo możemy zdziałać i czynimy to. Każdy uczestnik programu zaskoczył mnie poziomem swojej aktywności. Wydaje mi się, że nie wiemy co to sen, nie wiemy co to stereotypy i bardzo wierzymy w siebie. Ekonomiści, prawnicy, programiści, politolodzy, historyk, inżynier, lingwiści i studenci nauk społecznych potrafili mimo różnic znaleźć wspólny język. Bardzo ciepło wspominam nasze gorące dyskusje w kuchni przy herbacie, żarty 24/7, splot narodowych kolorytów, narodowe wieczory, niezliczone piosenki wspólnie zaśpiewane, żywe tańce i tyle uśmiechów. Jestem szczęśliwa, że was wszystkich poznałam i pewna, że nie stracimy kontaktu ze sobą.

Mariia Zivert z Charkowa

Wizyta 13 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy w ramach programu Study Tours to Poland miała miejsce w dniach 6-16 października w Nowym Sączu. Organizatorem była Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, a koordynatorem prezes fundacji Piotr Grześków.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – wizyty studyjne w Polsce 2017 – 2018, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian oraz Fundację Borussia.

Wizyta Study Tours to Poland 19-29 czerwca 2018


Wrażenia uczestniczki


Program STP to oddzielny mały świat, w którym zatapiasz się na najbliższe 10 dni… W tym czasie studenci uczelni wyższych z różnych państw tworzą prawdziwą rodzinę: razem mieszkają, jedzą, wspólnie spędzają czas, a zarazem pracują i uczą się J


Udało mi się trafić ze wspaniałymi ludźmi do polskiego miasteczka Nowy Sącz. Nie bacząc na to, iż ludność zamieszkująca tą miejscowość jest prawie trzykrotnie mniejsza, niż w Bobrujsku (Białoruś). Samo miasto jest dobrze rozwinięte. Należy zaznaczyć, że właśnie w Nowym Sączu jest sporo społecznie ukierunkowanych organizacji, efektywnie pracuje struktura zarządzania miastem, niezwykle ciekawa jest historia oraz architektura.


Pośrodku tego wszystkiego MY – prości studenci z Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Mołdawii - poznawaliśmy różne sfery życia: dni były podzielone na bloki tematyczne (kultura, biznes, turystyka, samorząd itd.). Utrzymywaliśmy kontakty towarzyskie z wolontariuszami, pojechaliśmy do najdroższego hotelu w Polsce, mieliśmy okazję być w zakładzie jednego z europejskich liderów i producentów ogrodzeń czy bram, odkrywaliśmy przed sobą najpiękniejsze krajobrazy Nowego Sącza, przekroczyliśmy granicę ze Słowacją, samodzielnie wykonaliśmy witraże, oglądnęliśmy najlepszy film polskiego reżysera – „Twarz”, na własne oczy mogliśmy spotkać się z pracą wykonywaną przez bezdomnych w mieście, porozmawialiśmy z prawdziwą polską rodziną i przekonaliśmy się jak i czym tak naprawdę żyją. Z pewnością, nie wystarczy jeden artykuł, który byłby wstanie oddać wszystko to, co przeżywaliśmy i doznawaliśmy każdego dnia!


Samego czasu wolnego było jak na lekarstwo, ale to nie przeszkodziło nam spotykać się nocą w hotelowym pokoju, aby porozmawiać, zagrać w „Alles” czy „Ja nigdy nie…” Nasze posiadówki do późnych godzin, będą jeszcze długo grzać nasze serca.
Pomimo tego, że jeszcze jesteśmy w Polsce, to już tęsknie!!! Tęsknię za żartami Uliany o mięsie, tęsknie za naszym wspólnym z Nastią „nenennia” (do widzenia), tęsknię za tłumaczeniami Piotra I i Piotra II, tęsknię za przytuleniami z dwiema Oksanami z Ukrainy, tęsknie za dowcipami Zahara, tęsknię za rozmowami z Andriejem o Białorusi, tęsknie za językiem ukraińskim Inny, trzeciej Oksany oraz Jareny (czadowe imię <3) tęsknię za małomównością Maszy z Petersburga, tęsknię za opowiadaniami Saszy o jej przygodach, tęsknie za szybkim trajkotaniem Emilki, ja nawet tęsknie za Janą i Aliną, które właśnie są obok mnie…!!!


Szalenie kocham Was wszystkich!


Zapraszajcie do siebie!


Tatsiana Busel z Białorusi


Wizyta 13 studentów z Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy w ramach programu Study Tours to Poland miała miejsce w dniach 19 – 29 czerwca w Nowym Sączu. Organizatorem była Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, a koordynatorem prezes fundacji Piotr Grześków.


15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie