Szukaj
  • Piotr Grześków

Wielokulturowa Tożsamość SądecczyznyCelem projektu było ukazanie młodzieży jak wielkie znaczenie dla ich wychowania i funkcjonowania w globalnym świecie ma tożsamość zakorzeniona w szacunku dla dorobku minionych pokoleń, a co za tym idzie świadomość związku z historią i kulturą regionu. Został opracowany program edukacyjny, upowszechniający wiedzę oraz pobudzający zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem kulturowym. Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego a jego wykonawcą Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności.

Projekt był adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To pod względem rozwojowym dobre lata do kształtowania postaw, budowania więzi, zarażania pasją. Młodzież w tym wieku podatna jest szczególnie na silne oddziaływania kultury masowej, popularno - rozrywkowej, stąd potrzeba aby wpływy te powiązać z pobudzaniem zainteresowania historią regionu, obcowaniem z jego dziedzictwem, a tym samym wzmacniać świadomość przynależności do miejsc z których się pochodzi. Adresatem projektu byli również nauczyciele i studenci.0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie